Odstúpenie od zmluvy

Pri nákupe na diaľku, čiže takzvanom internetovom predajni máte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa, kedy ste prevzali tovar do svojho vlastníctva Vy alebo Vami určená tretia osoba.

Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku prislúcha spotrebiteľovi. (nie nákup na IČO!Spotrebiteľom môže byť iba fyzická osoba, ktorá si objednáva tovar výlučne na súkromné účely.

Odstúpenie od zmluvy v prípade právnickej osoby (firmy) nieje možné. V určitých prípadoch je možné dohodnúť sa na zámene tovaru, ale všetko po konzultácii a odsúhlasení vedenia našej spoločnosti.

Peniaze za tovar zašleme na váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, nie však skôr, než dôjde k doručeniu vráteného tovaru na našu predajňu.

Tovar vždy poriadne zabalte. Pokiaľ nám posielate tovar v pôvodnom obale, dbajte prosím o jeho ďalšie zabalenie (fólia, papier) tak aby počas prevozu nevzniklo ďalšie poškodenie obalu.

Pokiaľ nemáte pôvodný obal, pokúste sa výrobok čo najlepšie zabezpečiť a dôkladne zabaliť do náhradného obalu alebo krabice.

Tovar nám zašlite v pôvodných obaloch (sáčky) neznečistený s kompletným príslušenstvom.

Berte prosím na vedomie, že plne zodpovedáte za stav v akom k nám tovar dorazí.

Pokiaľ príde ku poškodeniu balenia, balíčka alebo samotného vráteného tovaru, prípadný nárok na náhradu škody si musíte voči prepravcovi uplatniť individuálne.

Nezabudnite vyplniť formulár na vrátenie tovaru a pribaliť ho ku vašej zásielke.

Zákazník je povinný nám tovar zaslať späť bezodkladne, ale v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nás o svojom odstúpení od tejto zmluvy oboznámil.

Adresa pre doručenie tovaru (rovanaká ako fakturačná)

Techhouse s.r.o.
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava

Kedy zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy

Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť vám tovar či služby bez udania dôvodu v týchto prípadoch:

  • tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa), (napríklad kabeláž predávaná na metráž)
  • tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napríklad štuplové sluchadlá do uší)
  • rozbalené CD, DVD, LP (predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás telefonicky na 02 210 210 20 
(pracovné dni 10:00 – 17:00)