Reklamácie

Všetky reklamácie je ideálne konzultovať telefonicky s našou predajňou (02/210 210 20).

V prípade doručovania osobne, alebo kuriérom/poštou je potrebné vyplniť náš REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Všetky reklamácie nám posielajte prosím na adresu predajne. (balík na adresu! nie listová zásielka)

Techhouse s.r.o., Ovsištské nám.1, 851 04 Bratislava

(odporúčame nevyužívať poštu na zasielanie reklamácii)