Reklamácie

Všetky reklamácie je ideálne konzultovať telefonicky s našou predajňou (02/210 210 20).

V prípade doručovania osobne, alebo kuriérom/poštou je potrebné vyplniť náš REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Všetky reklamácie nám posielajte prosím na adresu predajne.

Techhouse s.r.o., Ovsištské nám.1, 851 04 Bratislava

(odporúčame nevyužívať poštu na zasielanie reklamácii)