Nákup na splátky

V eshope vyberiete daný výrobok a priamo v detaile produktu si môžete prepočítať splátkovú kombináciu prostredníctvom Quatro kalkulačky.
Pri vložení výrobku do košíka v spôsobe platby zvolíte, že chcete nakúpiť tovar cez Quatro.
Po dokončení objednávky sa vám v košíku otvorí nové okno so žiadosťou o nákup tovaru na splátky cez Quatro, ktorú je potrebné vyplniť.
Po vyplnení žiadosti sa zmluva automaticky zasiela na schvaľovanie do Quatra.
Do niekoľkých minút budete informovaný o výsledku schválenia prostredníctvom SMS resp. e-mailu.
Po schválení žiadosti budete vyzvaný na prihlásenie sa do “MOJEJ ZÓNY”, kde bude prebiehať podpis zmluvy online.
Tovar vám bude na základe objednávky doručený na dodaciu adresu uvedenú v objednávke.
Ak ste novým zákazníkom Quatra
Vyberte si splátkový produkt, vyplňte žiadosť o úver a odošlite ju na posúdenie do Quatra. Po schválení žiadosti o úver vám bude vytvorené konto v klientskej zóne Quatra.
Kuriér vám doručí zmluvu o poskytovaní služieb spolu s identifikačným číslom do klientskej zóny Quatra, podpísanie tejto zmluvy Vám umožní v budúcnosti vybaviť akýkoľvek produkt Quatro online.
Do 24 hodín od podpisu zmluvy, ktorú vám doručil kuriér, vám Quatro pošle 8-miestný kód SMS správou ako prvotné heslo do klientskej zóny.
Klientskym identifikačným číslom a prvotným heslom sa prihláste do klientskej zóny Moja zóna na internetovej adrese https://www.cfh.sk/klientska-zona/login.
SMS správou dostanete autorizačný kód, ktorým podpíšte splátkovú zmluvu v klientskej zóne.
Udelením súhlasu so splátkovou zmluvou v klientskej zóne potvrdíte jej správnosť a týmto je zmluva o úver riadne uzavretá.
Kuriér vám v najbližších dňoch doručí tovar. V prípade, ak ste si zvolili splátkový produkt s priamou platbou, uhradíte ju pri preberaní kuriérovi. Objednaný môže prevziať iba osoba, ktorá uzatvorila splátkový úver.
Ak už konto v klientskej zóne Quatro máte
Vyberte si splátkový produkt, vyplňte žiadosť o úver a odošlite ju na posúdenie do Quatra.
Po schválení žiadosti sa vašim prístupovými údajmi prihláste do klientskej zóny Moja zóna. Urobte tak prostredníctvom uvedeného linku https://www.cfh.sk/klientska-zona/login.
Vyhľadajte si návrh pripravenej zmluvy a skontrolujte jej správnosť.
Udelením súhlasu je splátková zmluva riadne uzavretá.
Kuriér vám v najbližších dňoch doručí tovar. V prípade, ak ste si zvolili splátkový produkt s priamou platbou, uhradíte ju pri preberaní kuriérovi. Objednaný tovar môže prevziať iba osoba, ktorá uzatvorila splátkový úver.
Aké doklady sú potrebné pre vybavenie nákupu na splátky:
Nákup na splátky je možné využiť pri celkovej maloobchodnej cene tovaru od 100 € do 7 000 €. Pri nákupe do 5 000 € budete potrebovať nižšie uvedené doklady:
Zamestnanec
Občiansky preukaz, prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo služobný preukaz policajta/vojaka z povolania) a doklad potvrdzujúci výšku vášho príjmu (kópia aktuálneho výpisu z účtu, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ alebo potvrdenie zamestnávateľa o príjme)
Živnostník
Občiansky preukaz, prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas) a doklad potvrdzujúci výšku vášho príjmu (potvrdenie o výške daňovej povinnosti SZČO alebo potvrdenie o podaní daňového priznania – kladné)
Starobný alebo výsluhový dôchodca
Občiansky preukaz, prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo služobný preukaz policajta/vojaka z povolania) a doklad potvrdzujúci výšku vášho príjmu (rozhodnutie/ výmer o priznaní/ zvýšení/ znížení dôchodku alebo kópia aktuálneho výpisu z účtu, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ alebo potvrdenie z pošty dokladujúce príjem a výšku dôchodku.