Techhouse.sk prevádzkuje:

FAKTURAČNÁ ADRESA
Techhouse s.r.o.
Ovsištské Námestie 1
851 04 Bratislava – Petržalka

IČO: 50 298 038
DIČ: 212 027 1142
IČ DPH: SK2120271142
Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I,
Vložka číslo: 111143/B

Bankové účty v EUR
Tatra Banka
Účet: 2948022932/1100 (platby v EUR)
IBAN: SK55 1100 0000 0029 4802 2932
SWIFT: TATRSKBX

VÚB Banka
Účet: 4157906757/0200
IBAN: SK18 0200 0000 0041 5790 6757
SWIFT: SUBASKBX

Orgán dozoru a dohľadu:
Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27
Tel.: 02/ 58272 172-3
Fax: 02/ 58272 170

Mail: info@techhouse.sk