Techhouse s.r.o. je registrovaný platca DPH, takže umožňuje nákup bez DPH (s nulovou DPH) pre zahraničné subjekty EU ktoré sú platcom DPH vo svojej krajine. (samozdanenie)

Pri objednávke je potrebné vyplniť všetky firemné údaje, vrátane IČ DPH. Následne overujeme údaje a po kontrole potvrdíme možnosť nákupu bez DPH.

Dodanie tovaru je možné len na adresu sídla, alebo prevádzky spoločnosti, ktorá je uvedená v aktuálnom výpise z obchodného, alebo živnostenského registra.

Osobný odber môže realizovať iba konateľ spoločnosti, prípadne poverený pracovník s úradne overenou plnou mocou. Naši pracovníci si overia totožnosť na základe dokladu totožnosti.

Nákup bez DPH pre slovenské spoločnosti môžete realizovať prostredníctvom webu www.techhouse.cz, ktorý prevádzkuje Techhouse s.r.o odštepný závod so sídlom v Českej republike.