Logo TECHHOUSE je obchodnou známkou spoločnosti Techhouse s.r.o.

Je možné ho používať iba so súhlasom spoločnosti Techhouse v nižšie definovaných podmienkach.

Proporcie loga.

Úprava veľkosti loga je možná vždy len v daných proporciách tak, aby ostal zachovaný pôvodný tvar loga. Logo TECHHOUSE nie je možné žiadnym spôsobom stlačiť alebo natiahnuť.

Farby

Logo TECHHOUSE je možné používať iba v originálnych farbách alebo čiernobielej verzii. Nie je možné používať iné farby logaFonty

Nápis TECHHOUSE môže byť používaný vždy iba v pôvodných fontoch. Fonty použité pre nápis sú Pluto Sans a Monoil

Ako vznikalo naše logo…